MersinRomatolojislide

Bildiri Gönderim Kuralları

  • Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen tüm bildiriler, sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır.
  • Bildiriler en fazla 500 kelime olmalıdır.
  • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
  • Bildiri sonunda yazarların kurumları belirtilmelidir Resim ve bir tablo eklenebilir.
  • Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır.
  •  Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır.
  •  Kaynaklar en fazla beş adet olarak bildiri sonunda yer alabilir.
  • Bildiri özeti son gönderim tarihi 28 Ekim 2021‘dir.
Bildiri gönderim süresi sona ermiştir.