OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

AKDENİZ ROMATOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ (ARİD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Akdeniz Romatoloji ve İmmünoloji Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu 01 Ekim 2022 tarihinde, saat 16.30’da derneğimiz Doğuyaka Mahallesi 1219. Sokak No:9/B Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Muratpaşa Antalya adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 29 Ekim 2022 tarihinde saat 13.00’da Gloria Golf Resort Otel, Serik/Antalya, A salonu adresinde aynı gündem ile yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur

YÖNETİM KURULU

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  3. Divan Teşekkülü
  4. Derneğin devamı, feshi ve tasfiye edilmesinin görüşülmesi
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış

DERNEĞİN AMACI

     Dernek, Romatoloji ve immün sistem hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanları immünoloji uzmanları,immünoloji-alerji uzmanları ve romatizmal ve/veya immun sistem hastalıkları takip eden sağlık personelinin (hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli…vb) eğitim düzeylerinin nicelik ve niteliğini arttırmak,romatoloji uzmanları tarafından yapılacak girişimleri özendirmek ve desteklemek, romatizmal/otoimmun/alerjik hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınması ve romatizmal-immun sistem hastalara destek sağlamak yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.