DERNEĞİN AMACI

     Dernek, Romatoloji ve immün sistem hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanları immünoloji uzmanları,immünoloji-alerji uzmanları ve romatizmal ve/veya immun sistem hastalıkları takip eden sağlık personelinin (hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli…vb) eğitim düzeylerinin nicelik ve niteliğini arttırmak,romatoloji uzmanları tarafından yapılacak girişimleri özendirmek ve desteklemek, romatizmal/otoimmun/alerjik hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınması ve romatizmal-immun sistem hastalara destek sağlamak yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.