Duyuru

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

AKDENİZ ROMATOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ (ARİD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Akdeniz Romatoloji ve İmmünoloji Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu 20 Kasım 2021 tarihinde Saat 17:30 da Palmiye Mahallesi 1225. Sokak No:1 Mersin Hilton SA Toplantı Salonu adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30 Kasım 2021 tarihinde Saat 16:00 da Derneğimizin Doğuyaka Mahallesi 1219. Sokak No:9/B Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Muratpaşa Antalya adresinde aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divan Teşekkülü,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyeti ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi,
  7. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

DERNEĞİN AMACI

     Dernek, Romatoloji ve immün sistem hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmaları ve hekim eğitimini desteklemek, romatoloji uzmanları immünoloji uzmanları,immünoloji-alerji uzmanları ve romatizmal ve/veya immun sistem hastalıkları takip eden sağlık personelinin (hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli…vb) eğitim düzeylerinin nicelik ve niteliğini arttırmak,romatoloji uzmanları tarafından yapılacak girişimleri özendirmek ve desteklemek, romatizmal/otoimmun/alerjik hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınması ve romatizmal-immun sistem hastalara destek sağlamak yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.